Palazzo Rosso hotel Poznań stare miasto boutique hotel

Skorzystaj z 5% rabatu!

Zarezerwuj wypoczynek na naszej stronie.

Ochrona danych

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hotele Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 36-39, NIP 882-000-43-89, REGON 890039820, zwana dalej „Hotelem”. Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych, a także we wszystkich kwestiach związanych ich przetwarzaniem jest możliwy pod adresem e – mail: biuro@hotelepolskie.com.pl

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Hotel przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom.
 5. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.
 6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. W celu wykorzystywania cookies stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pańska zgoda. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych
„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Państwa dane:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) usunięcia danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
  g) otrzymania kopii danych;
  h) przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zlecić usługę w Hotelu, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 4 §8 niniejszej polityki prywatności.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Uprzejmie informujemy, że Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 04 sierpnia 2018 r.
Close Menu

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z ofertą naszego obiektu.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, wysyłając e-mail na adres newsletter@gryf.info.pl lub link rezygnacji w stopce otrzymanej wiadomości.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez moich danych osobowych w celach marketingowych. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu i Hotele Polskie Sp. z o .o. z siedzibą w Gdańsku (Grupa Hotele Polskie). Zgodnie z przepisem art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu i Hotele Polskie z siedzibą w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.

Newsletter

Hotel Hel

Chcesz odpocząć blisko natury, spacerować nadmorskim lasem i piękną piaszczystą plażą, podziwiać uroki małego portu oraz latarni morskiej, przyjedź do Hotelu Hel. Pierwszy czterogwiazdkowy Hotel w Helu ze smaczną kuchnią, basenem, sauną, jacuzzi oraz zabiegami wellness i kosmetycznymi. Zapraszamy nad morze!

Hotel Artus

Gdańsk to miasto o ponad tysiącletniej historii. Jeżeli chcesz poczuć wyjątkowy klimat minionych stuleci wybierzcie Hotelu Artus. Położony w zabytkowej kamienicy przy Starym Mieście, kameralny i chwalony prze Gości za pyszne śniadania. Tutaj także złapiesz chwilę relaksu podczas zabiegów spa lub seansie w saunie. Zapraszamy do serca Gdańska.

Gryf I

Ośrodek Wypoczynkowy i Kuracyjny położony w uzdrowiskowej części miasta, w odległości 100 metrów od morza oraz niedaleko molo. Ze względu na specyfikę obiektu dbamy, aby nasi Goście czuli się u nas dobrze.  Smaczna kuchnia oraz szeroki wachlarz zabiegów leczniczych sprawiają, że jest wybierają nas Goście, którym zależy na poprawie zdrowia

Gryf II

Wybierz ofertę na długi weekend nad morzem lub pobyt z zabiegami. Potrzebujesz głębokiego relaksu? Skorzystaj z szerokiego wachlarza masaży klasycznych, terapeutycznych oraz orientalnych. Nasze pakiety pobytowe to także smaczna domowa kuchnia.

Zapraszamy po zdrowie nad morze…

Hotel Palazzo Rosso
ul. Gołębia 6, 61–834 Poznań

Zadzwoń do nas

Hotel Palazzo Rosso
ul. Gołębia 6, 61 – 834 Poznań

Napisz do nas

Hotel Palazzo Rosso
ul. Gołębia 6, 61 – 834 Poznań

Nasza lokalizacja

Please fill out the form on the previous page.

Rezerwacja

Ośrodek Wypoczynkowy GRYF II
Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Nasz ośrodek z lotu ptaka